Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8936 Zalaszentmihály, Jókai utca 3.

Ellátandó feladatok:

Jegyzői feladatok ellátása a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken (Zalaszentmihály, Pölöske, Szentpéterúr, Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a vonatkozó jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 17

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő vállalása

        Nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8936 Zalaszentmihály, Jókai utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 562-6/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8936 Zalaszentmihály, Jókai út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 562-6/2017, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8936 Zalaszentmihály, Jókai utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtáskor előírt határidőt követően dönt a pályázatokról, és a jegyzői kinevezésről, és a pályázat bármely okból történő eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.