Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 08. 31-ig, 20 hó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3126 Bárna, Petőfi út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Köznevelési törvény szerint, óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza, erkölcsi bizonyítványa, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0632/418-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (3126 Bárna, Petőfi út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 259-11/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (3126 Bárna, Petőfi út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 259-11/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3126 Bárna, Petőfi út 19. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.