Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Központ
Jogi, Igazgatási és Személyügyi Főosztály, Jogi és Igazgatási Osztály

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 59. jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Előkészíti a Klebelsberg Központ szakmai és funkcionális feladat- és hatáskörét érintő peres és nemperes eljárásokkal összefüggő beadványokat, a peren kívüli megállapodásokat, külső jogi képviselő eljárása során közreműködik az előkészítésben. Az érintett szervezeti egységekkel együttműködve elkészíti, illetve véleményezi a Klebelsberg Központ által megkötendő szerződéseket. Megkeresések alapján és ellenőrzések keretében a funkcionális feladatellátás tekintetében általános jogi segítséget nyújt a Klebelsberg Központ szervezeti egységei és a tankerületi központok részére. Részt vesz a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok egységes jogalkalmazó tevékenysége és működése érdekében szakmai iránymutatások és jogi állásfoglalások előkészítésében. Részt vesz a Klebelsberg Központ által kiadott belső irányítási eszközök és középirányítási eszközök elkészítésében és aktualizálásában, támogatást nyújt a szakmai szabályok egységes értelmezéséhez. Véleményezi a tankerületi központok jogszabályban meghatározott, kötelező belső szabályzatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Jogi és Igazgatási Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó jogi és koordinációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a munkáltató belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        központi közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        magas szintű verbális és írásbeli képesség,

        terhelhetőség,

        megbízhatóság,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

        önálló, pontos és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést, illetve idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata;

        motivációs levél;

        egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-27/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Központ címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-27/2017., valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.