Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi előadó – Pénztáros

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű (helyettesítés) 2020. március 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település vonatkozásában pénzügyi előadói, pénztárosi feladatok ellátása, A helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat esetében az pénzügyi nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása. Pénztárforgalom végrehajtása, rögzítési kontírozási feladatok ellátása, pénzügyi-költségvetési feladatokban való közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 62 520 630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2646-13/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó – Pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2646-13/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó – Pénztáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6932 Magyarcsanád, Templom tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        község honlapja - 2017. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarcsanad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.