Rákóczibányai Vadvirág Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rákóczibányai Vadvirág Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján,az óvoda helyi sajátosságai,pedagógiai programja,illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Egészségügyi alkalmasság

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Végzettséget,szakmai tapasztalatot igazoló bizonyítványok

        Óvodapedagógusi oklevél másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány,annak hiányában a benyújtott kérelem igazolása

        Szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-32/357-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákóczibányai Vadvirág Óvoda címére történő megküldésével (3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 511-33/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Rákóczibányai Vadvirág Óvoda címére történő megküldésével (3151 Rákóczibánya, Fáklya út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 511-33/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.