Dobó István Vármúzeum - Eger

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dobó István Vármúzeum

múzeumi közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 17. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Vár - 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai, múzeumi közművelődési programok tervezése, szervezése, az ezekhez szükséges kommunikáció és adminisztráció teljes körű ellátása. (Múzeumpedagógiai és közművelődési programok menedzselése.).Szakmai pályázatok írása, menedzselése, elszámolása Iskolai Közösségi Szolgálat menedzselése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervezői,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Szaktanári végzettség (történelem, magyar nyelv és irodalom) vagy andragógusi végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség,

        Önálló kezdeményezések és munkavégzés, innováció, csapatszellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30-522-61-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Dobó István Vármúzeum - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Vár - 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2017, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat beadásakor legyen szíves hivatkozzon a 3/2017-es iktatószámra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egrivar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.