Türje Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi - gazdasági

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8788 Zalaszentlászló, Kossuth utca 11.

Zala megye, Türje 8796, Szabadság tér 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi - gazdálkodási - költségvetési, számviteli feladatok ellátása (kontírozás, könyvelés, hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, a pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, áfa bevallás, gazdasági statisztikák készítése, kincstári adatszolgáltatás,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő - államháztartási szakon,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pénzügyi számvitel szakon,

        Gazdálkodási területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Eper vagy ASP gazdálkodási rendszer használatának ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0683/356-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (Türje 8796, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1440-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi - gazdasági.         Postai úton, a pályázatnak a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8796 Türje, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1440-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi - gazdasági.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8796 Türje, Szabadság tér 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.