Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, részt vesz a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó képviselő-testületi, bizottsági üléseken és az ott tevékenységét érintően felmerült kérdésekben állást foglal. Egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és az illetményrendszer egyes elemeiről szóló 22/2015.(XII.14.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott felmentés,

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Jegyzői, aljegyzői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Országgyűlési, önkormányzati választásokon szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, pontos, precíz munkavégzés,,

        Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,,

        Magas szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,,

        Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,,

        Megbízhatóság, kiváló együttműködési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat a Kttv. 84. §-a szerinti együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről,

        motivációs levél,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,

        az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján készített fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettség(ek)et, szakmai gyakorlatot, közigazgatási szakvizsga lelételét igazoló dokumentum(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/20/911-0418, illetve +36/20/984-4679 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2566-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2566-4/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző személyéről a beérkezett pályázatok alapján a jegyző javaslatára Zalalövő Város Polgármestere dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalalövő Város honlapja, Zalalövő Város Önkormányzat facebook oldala - 2017. november 14.

        Helyi TV - 2017. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalalovo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.