Székesfehérvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Pedagógus rajztanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.29-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 5 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

vizuális kultúra (rajz) tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rajz szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok

        alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Iszkaszentgyörgy Kastély utca. 8 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3128-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógus rajztanár.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/3128-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógus rajztanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.