Gödi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gödi Polgármesteri Hivatal

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont szerinti pénzügyi és számviteli feladatkörre vonatkozó előírások.

Ellátandó feladatok:

Állami támogatások egyeztetése, könyvelése, bérkönyvelés. Intézmény finanszírozás egyeztetése, könyvelése. Havi adatszolgáltatás teljesítése a Magyar Államkincstár felé. Részvétel az elemi költségvetés elkészítésében, beszámoló összeállításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési, költségvetési, adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat, és a Közszolgálati rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelő,

        Közigazgatásban, önkormányzati hivatalnál szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, felelősségteljes, önálló munkavégzés, etikus, megbízható magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.)Korm. rendelet 1. sz. melléklet, iskolai végzettséget, illetve szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-368-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Gödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-368-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Göd Város Önkormányzata honlapja - 2017. december 1.

        Gödi Körkép - 2017. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónapos próbaidő kikötésével történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.