Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Betegfelvételi Irodájában

betegfelvételi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Folyamatos, változó műszakban (hétvége, ünnepnap, éjszaka is): A betegek felvétele az okmányok alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A betegek tájékoztatása a rendelések helyéről, egyéb általános információk adása. Előjegyzési időpontok adása. Szükség esetén számlakészítés, Pénztári elszámolás. Sürgősségi speciális betegfelvétel. Részvétel Betegfelvételi Irodán belüli adminisztrációs háttérmunkában. Hibalisták javítása. Kapcsolat az osztályokkal, rendelésekkel, betegekkel, látogatókkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi, informatikai alapszintű felhasználói ismeretek,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, eü. ügyvitelszervezői szak,

        betegfelvételi irodán vagy egészségügyi adminisztrációban szerzett gyakorlat

        középfokú egészségügyi végzettség

        legalább alapfokú nyelvvizsga bármely nyelvből

        pénzkezelési, számlázási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

        alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a munkaidőben hívható 06-20-405-2043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Betegfelvételi Iroda, Dely Györgyi irodavezető részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5631/2017. , valamint a munkakör megnevezését: betegfelvételi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5631/2017., valamint a munkakör megnevezését: betegfelvételi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1106 , Maglódi út 89-91. B. épület Központi Iktató .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bajcsy.hu

        www.aeek.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozott, illetve határozatlan időre is létesíthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.