Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály

Pályázati referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktuális hazai és uniós pályázatok pénzügyi menedzselése, pénzügyi részvétel az új pályázatok elkészítési folyamatában, a projekttervek megfeleltetése és pénzügyi ellenőrzése a pályázati útmutató alapján, a projektek számviteli és pénzügyi egyeztetése, pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek készítése, a pályázatok adminisztrációs utógondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazdasági vagy egyéb felsőfokú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Pályázatok pénzügyi elszámolásban szerezett munkatapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, a jogviszony létesítéséhez erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéb idegen nyelv használata.

        Uniós projektek (H2020) kezelésében szerzett gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-52-509-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pályázati referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.