Bagamér Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bagamér Nagyközség Konyhája

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Arany János utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 600 adagos konyha intézményvezetői feladatának teljes körű ellátása. Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok szervezése, ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért, a rendszeres adatszolgáltatásért Bagamér Nagyközség Önkormányzata felé, illetve hivatalos szervek felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, élelmezésvezetői szakképesítés,

        ECDL

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Cselekvőképesség, Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány. Felhasználói szintű készletnyilvántartó és számlázási program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Végzettséget igazoló oklevél másolata, Szakmai önéletrajz, Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáruláshoz, nyilatkozat arról, hogy a pályázó 3 hónap próbaidő kikötését vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0652587401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Arany János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4768/2017/Ált , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4768/2017/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bagamér honlapja - 2017. november 25.

        Bagaméri Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2017. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bagamer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.