Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Szerkesztőség

múzeumi kiadványszerkesztő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, a Vasarely Múzeum, valamint esetleges külföldi kiállítások anyagaira vonatkozóan: magyar és angol nyelvű katalógusok szerkesztése és korrektúrázása, magyar és angol nyelvű kiállításszövegek szerkesztése és korrektúrázása, állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó egyéb kiadványok szerkesztése és korrektúrázása, kiállításokhoz nem kapcsolódó tudományos kötetek szerkesztése és korrektúrázása, a szövegek nyomdai előkészítése, kiadványokkal kapcsolatos szerződések (fordítók, fotójogok) ügyintézése, nyilvántartása, nyomdai kapcsolattartás, nyomdai szerződések végigkísérése intézményen belül, a belső használatú iktatóprogram kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, esztétika-művészettörténet,

        Angol nyelvismeret. 5 év feletti szerkesztői gyakorlat, művészetikiadvány-szerkesztői gyakorlat. Megbízhatóság, csapatban való munka, alkalmazkodás, határidők betartása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, művészettörténet,

        Magas szintű angol nyelvismeret. Kiadói művészetikönyv-szerkesztői gyakorlat, múzeumi-kiállítási területen szerzett szakmai ismeretek.Tördelő programok ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, széles körű művészeti ismeretek, jó problémamegoldó képesség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-25/2017/25 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kiadványszerkesztő.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-25/2017/25 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kiadványszerkesztő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2017. december 5.

        www.mng.hu - 2017. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.