Váci Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váci Tankerületi Központ

Számviteli csoportvezető (főkönyvi könyvelő)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 66.: Költségvetési feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

A számviteli csoport napi munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos könyvviteli feladatok teljes körű irányítása. Ellátja a főkönyvi könyvelési feladatokat, havi, negyedéves zárási teendők végrehajtását, egyeztetést az analitikus nyilvántartásokkal. Költségvetési jelentés, mérlegjelentés, beszámoló elkészítését, a kincstári és főkönyvi könyvelés közti pénzforgalmi egyeztetésekkel kapcsolatos feladatokat, azok szükség szerinti módosítását. MÁK rendszerben költségvetési jelentések, beszámolók, mérlegek feltöltése. Általános pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása. MÁK előirányzatok rendezése. A gazdasági jellegű döntésekhez, jelentésekhez adatszolgáltatás, illetve ezek elkészítésében részvétel a pénzügyi osztályvezető irányítása mellett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés és az ehhez kapcsolódó gazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Emelt szintű szakképesítés, Regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

        Költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Griffsoft ,

        Felhasználói szintű Forrás SQL integrált ügyviteli rendszerének ismerete ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gazdasági,

Elvárt kompetenciák:

        Magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség ,

        Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés ,

        Csapatmunka,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiemelkedő precizitás, szorgalom

        Önálló és csapatmunkára való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a kormánytisztviselő nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a kormánytisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megírt szakmai önéletrajz és motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-27/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/13-12/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Számviteli csoportvezető (főkönyvi könyvelő).         Postai úton, a pályázatnak a Váci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/134/13-12/2017, valamint a munkakör megnevezését: Számviteli csoportvezető (főkönyvi könyvelő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

6 hónap próbaidő

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.