Sárvári Vármelléki Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sárvári Vármelléki Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

dajkai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        dajka képzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Vármelléki Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Vármelléki Óvoda címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület - 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77-4/2017., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varmellekiovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.