Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ
Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskola

Angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.05-től 2018.05.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Dorog, Borbála ltp. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák ellátása, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. személlyel való közléséhez.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-33/509-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (DOKI Eötvös József Tagiskola, 2510 Dorog, Borbála ltp. 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/411-33/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/411-33/2017, valamint a munkakör megnevezését: Angol-bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.