Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Keleti Gyűjtemény

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. február 1 - 2019. január 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményében található, szakterületének megfelelő kéziratok és könyvek gondozása, feldolgozása, gyarapítása, a gyűjteményrésszel kapcsolatos online katalogizálási feladatok ellátása. A kéziratokkal kapcsolatos publikációk és kiállítások elősegítése, illetve az azokban való részvétel. A Gyűjtemény általános feladatainak ellátásában való aktív, mindennapi közreműködés, mint például olvasószolgálat, tájékoztatás, ügyelet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orientalista vagy ókori keletei szakon szerzett diploma (MA vagy 5 éves képzés),

        angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német, francia, orosz nyelvtudás,

        orientalista gyűjteményben szerzett gyakorlat,

        az alábbiaktól eltérő szakterület: arabisztika, indológia, sinológia, tibetisztika, turkológia.

Elvárt kompetenciák:

        gyűjtőkörhöz kapcsolódó forrásismeret,

        önállóság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400/2017-IG , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400/2017-IG, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2017. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.