Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

külügyi ügyintéző, projektügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Külföldi kiküldetések teljes körű ügyintézése, de elsősorban repülőjegy vásárlása, szállás foglalása, részvételi díj utalása, utazáshoz kapcsolódó egyéb ügyintézés, utazások elszámolásában, egyéb adminisztrációjában való közreműködés, önálló levelezés angol nyelven, partnerekkel való kapcsolattartás, ezen a területen gazdasági adminisztrációs feladatok ellátása, a kutatóközpont projektjeinek naprakész vezetése, elszámolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvtudás,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú végzettség,

        Pénzügyek területén szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

        Kiváló szintű önállóság

        Kiváló szintű megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Motivációs levél,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/848-7107 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2017. , valamint a munkakör megnevezését: külügyi ügyintéző, projektügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2017., valamint a munkakör megnevezését: külügyi ügyintéző, projektügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat folyamatosan értékeljük, a kiválasztottakkal személyes találkozót szervezünk, és két fordulóban döntünk a jelölt személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.