Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Területi Gazdálkodási Főosztály Költségvetési Tervezési Osztályára

költségvetési-tervezési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

66. Költségvetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az SZGYF és fenntartott intézményei középtávú és éves költségvetésének tervezésével kapcsolatos feladatok ellátása; irányítószervi előirányzat-módosítások előkészítése, nyilvántartása, egyeztetése; fenntartott intézmények elemi költségvetéseinek ellenőrzése; gazdálkodás nyomon követése, elemzése; fenntartott intézmények likviditásának biztosítása, keret-előrehozások, támogatási keretnyitás ügyintézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

költségvetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. 66. pontjaiban foglalt I. besorolási osztályban

        magas szintű MS Office/Excel ismeret.

        központi költségvetésben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        EcoSTAT vagy ahhoz hasonló gazdálkodási rendszer ismerete,

        Fejezet intézményi gazdálkodási szakterületén szerzett tapasztalat,

        könyvvizsgálás területen szerzett tapasztalat

        mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzési képesség,

        minőségi és hatékony munkavégzés,,

        magas szintű írásbeli fogalmazási képesség,,

        precizitás, pontosság,,

        rendszerszemlélet, ,

        logikus gondolkodás,

        megbízhatóság,,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint,

        motivációs levél,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata.

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-428-9603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZGYF-IKT-6146/2017 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési-tervezési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZGYF-IKT-6146/2017, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési-tervezési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2017. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.