Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MNM SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM KÖNYVTÁR ÉS ADATTÁR

TÁRLATVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Apród utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A látogatók fogadása, tájékoztatása, az állandó és időszaki kiállításokban tárlatvezetés, pénztárgép kezelése, a muzeológusok és múzeumpedagógusok munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy Főiskolai végzettség,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, vagy Főiskolai bölcsész (történelem, magyar, néprajz, művészettörténész), muzeológusi végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Hatékony munkavégzés, felelősségtudat, megbízhatóság, szorgalom, önállóság, határozottság, ,

        információk bizalmas kezelésének képessége.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +361-2011577 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1033 Budapest, Apród utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 404-021-1-292/17GO/2 , valamint a munkakör megnevezését: TÁRLATVEZETŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 404-021-1-292/17GO/2, valamint a munkakör megnevezését: TÁRLATVEZETŐ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkaviszony létesítéséről az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatójával egyeztetve a MNM főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.semmelweismuseum.hu/ - 2017. december 1.

        https://www.facebook.com/SOMuseum - 2017. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével, a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata -3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum -Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik (A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul) A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1033 Budapest Apród u. 1-3. címére történő megküldésével, vagy személyesen zárt borítékban a múzeum címén leadva. A borítékon kérjük feltüntetni: PÁLYÁZAT- TÁRLATVEZETŐ

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.