Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1029 Budapest, Nagykovácsi út 26-30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Illatanyagok szerepének vizsgálata az atka - háziméh kapcsolatában, a méhészeti (OMME) 0303V0410S projekt keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrármérnök, kertészmérnök vagy biológus legalább jó minősítésű (MSc) oklevél,

        Világnyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga. Angol nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kutatásban szerzett gyakorlat. Méhészeti alapismeretek. "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (36 1) 391 8631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-51/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-51/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2017. november 14.

        www.mta.hu - 2017. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szőcs Gábor nyújt a szocs.gabor@agrar.mta.hu e-mail címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.