Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 27 és fél hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a "Növények életműködési válaszreakcióinak vizsgálata stressz terhelt környezetben" tárgyú kutatásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, legalább jó (4) minősítésű szakirányú (természettudományi) MSc; vagy korábbi, az osztatlan képzésben szerzett azzal egyenértékű diploma,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Windows és Office (irodai alkalmazások) ismeret. Laboratóriumi munkákban jártasság, növényélettani vizsgálatok ismerete és jártasság. Matematikai statisztikai alapismeretek. Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. A pályázatra és az alkalmazás feltételeire vonatkozóan az MTA elnökének 40/2013. (XII.17) számú elnöki határozatát is figyelembe kell venni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Korábbi tapasztalat hasonló szakterületen. További idegen nyelv(ek) ismerete. Nagyfokú mobilitás (hazai és külföldi kiküldetések, terepi munkák, mérések elvégzésére való képesség). Jó kommunikációs készség. Jártasság növényélettani és gyökérmorfológiai vizsgálatokban.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Publikációs jegyzék. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1022 Budapest, Herman Ottó út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-52/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-52/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézeti igazgató és az általa felkért két intézeti kutatóból álló Bíráló Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2017. november 14.

        www.mta.hu - 2017. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.