Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. - pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Költségvetés készítése (tervezése, módosítása, zárszámadás), időközi pénzügyi beszámolók, mérlegjelentések készítése, pénzügyi ellenjegyzői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat gazdasági folyamatainak figyelemmel kísérése, a csoport ellátandó feladatainak szervezése, önkormányzati koncepciók, költségvetések, költségvetési módosítások készítése. Pályázatok elkészítésében való közreműködés. Állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, előirányzat módosítások, szabályzatok készítése, aktualizálása. Belső kontrollfolyamatok működtetése, fejlesztése. Képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók készítése. Intézmények alapító okiratainak elkészítése, módosítása. Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. r. 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/572-953 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6225-6/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6225-6/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázatok elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Délmagyarország - 2017. november 17.

        Déli Apró - 2017. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.