Orbánhegyi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orbánhegyi Óvodák székhely óvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabaságon lévő kolléga helyettesítésére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest XII. kerület, Orbánhegyi út 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Orbánhegyi Óvodákba keresünk szülési szabadságra távozó kolléganő helyére hosszútávra, de egyelőre határozott időre óvodapedagógust. A távozó kolléga most minősült, januárban ped.I-be soroljuk át, ezért gyakornok és ped I. besorolású óvodapedagógus jelentkezőket várunk. Legyen gyermekszerető, fejlődni vágyó, csapatember.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-214-82-45 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Orbánhegyi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 169/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Orbánhegyi Óvoda címére történő megküldésével (1126 Budapest, Orbánhegyi Út 3. a ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 169/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az óvoda honlapján - 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbanhegyiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.