Berceli Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES-en lévő köztisztviselő tartós távollétén –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2693 Becske, Petőfi út . 1/A

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 14. pontja alapján hatósági ügyintéző

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási és szociális feladatok ellátása, egyéb nyilvántartási és hatósági ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási ügyintézői munkakörrel kapcsolatos feladok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglaltak szerint, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, összeférhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 30 6269750 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2687 Bercel, Béke út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1060/2017 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2687 Bercel, Béke út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1060/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2687 Bercel, Béke út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el Becske község polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.