Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása

Közösségi ház munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 55 hó –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6768 Baks, Máriatelep .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP-1.4.2-16/2016-00010 Integrált Térségi Gyerekprogram Kistelek Járásban- keretein belül Baks-Máriatelepen működtetett közösségi házban programok, foglalkozások szervezése, vezetése gyermekek, családok számára, a közösségi ház gondnoki feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai-gyakorlati - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        célcsoport ismerete, helyismeret

        kreativitás, önálló munkavégzés képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0/35-4/2017/KKTTT , valamint a munkakör megnevezését: Közösségi ház munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Árpád utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0/35-4/2017/KKTTT, valamint a munkakör megnevezését: Közösségi ház munkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

felvételi elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.