Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

biológia-kémia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.01-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, József Attila sgt. 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi erdésztanulók oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia-kémia,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pontos, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata. Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban a személyes adatainak a kezelése.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/988-4407 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-52/2017 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-kémia szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium címére történő megküldésével (6731 Szeged, József Attila sugárút 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-52/2017, valamint a munkakör megnevezését: biológia-kémia szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium honlapja - 2017. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés Kjt. és Nkt. szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kissf-szeged.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.