Dunaújvárosi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI

Rajztanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2431 Perkáta, Dózsa György utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rajztanári feladatok ellátása általános iskolai osztályokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rajz szakos tanító,

        pályakezdő is lehet - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25/522-351 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2431 Perkáta, Dózsa György utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/5-191/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Rajztanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/065/5-191/2017., valamint a munkakör megnevezését: Rajztanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2431 Perkáta, Dózsa György utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

szolgálati lakás biztosított

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.