Szántód Község Képviselőtestülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szántód Község Képviselőtestülete

közterületkarbantartó munkavezető (csoportvezető II.)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8622 Szántód, Iskola utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

közterület-karbantartó csoport munkájának koordinálása, felügyelete, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, műszaki szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget és szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről és a foglalkoztatástól eltiltás nemlegességéről, gépjármű vezetői engedély másolata, a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy kéri-e a személyét érintő pályázat ügyében zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 84-545-047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szántód Község Képviselőtestülete címére történő megküldésével (Szántód 8622, Iskola utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9771/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közterületkarbantartó munkavezető (csoportvezető II.).         Postai úton, a pályázatnak a Szántód Község Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8622 Szántód, Iskola utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9771/2017., valamint a munkakör megnevezését: közterületkarbantartó munkavezető (csoportvezető II.).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8622 Szántód, Iskola utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes meghallgatás és az írásbeli pályázat alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás képújságja - 2017. november 7.

        www.szantod.hu - 2017. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szantod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.