Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Sürgősségi Klinika

4 fő orvosírnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az orvosírnoki kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen a betegellátás során keletkezett adatok egészségügyi dokumentációban történő megfelelő rögzítése. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, (gyors- és gépíró szakiskola),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett jártasság

        betegdokumentációs rendszer ismerete

        orvos-informatikai rendszer(ek) alkalmazásában szerzett jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs képesség,

        rugalmasság,

        alkalkmazkodó képesség,

        precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes, szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével)

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 (52) 411 700 /55466 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/320-8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő orvosírnok.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/320-8/2017, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő orvosírnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2017. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.