Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége

pénzügyi és számviteli előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3163 Karancsság, Kossuth út 64.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi-gazdálkodási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel. Kincstári adatszolgáltatás (ASP rendszerben), banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könvvelő,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,fényképes szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

        államháztartási , számviteli gyakorlat, ASP -pénzügyi rendszer ismerete, mérlegképes könyvelői végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20 2626209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége címére történő megküldésével (3163 Karancsság, Kossuth út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Ságújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Karancssági Kirendeltsége címére történő megküldésével (3162 Ságújfalu, Dózsa György út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 243/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.