Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém
Olvasószolgálat és szaktájékoztatás

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tájékoztatás, csoportos könyvtári foglalkozások, rendezvények szervezése, megtartása. Könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Állománygondozási- és védelmi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros,

        Pályakezdő jelentkezését is várjuk. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű stressztűrés, precizitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldó gondolkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló oklevelek, dokumentumok másolatai, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz és motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36202364688 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Komakút tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Komakút tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Komakút tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok előszűrése után döntés. Szükség esetén személyes meghallgatás 2017. december 18-án.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.ekmk.hu - 2017. november 24.

        http://www.facebook.com/EotvosKarolyMegyeiKonyvtar/ - 2017. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ekmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.