Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Kelet-Pesti Tankerületi Központ

bérszámfejtési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 78. pontja alapján: Központosított bérszámfejtés körében bér-, társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Jogviszony létesítésekor az illetmény számfejtéshez szükséges papírok bekérése, a Magyar Államkincstár felé a belépő/kilépő papírok teljes körű ügyintézése, KIRA rendszerben történő rögzítés, adatszolgáltatások, pénzügyi adatszolgáltatások, igazolások kiállítása, a szervezettel és a munkavállalóval kapcsolatos személyi jövedelemadó teljes körű ügyintézése, tájékoztató dokumentumok megfogalmazása, nem rendszeres béren kívüli juttatások, béren kívüli juttatások számfejtése, teljes körű ügyintézése, szabályzatok, utasítások előkészítése, nyilatkoztatás, tájékoztatás, óraadói és egyéb személyi megbízási szerződések iktatása, nyilvántartása, teljesítési igazolás alapján számfejtés intézése a munkavállalók részére, munkába járáshoz költségtérítésekkel kapcsolatos ügyintézés, intézmények munkatársainak bérjegyzékével kapcsolatos ügyintézés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kelet-Pesti Tankerületi Központ bérszámfejtési referens feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű KIRA bérszámfejtési rendszer ismerete

        Főiskola, gazdasági területen szerzett felsőfokú szakképzettség (a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett szakképzettség, diploma).

Elvárt kompetenciák:

        felelősségvállalás, felelősségtudat,

        kiváló alkalmazkodó-és helyzetfelismerő képesség,

        szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

        a vezetőkkel és munkatársakkal való alkotó együttműködés,

        jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,

        integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

        precizitás, alaposság,

        terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

        magas szintű kommunikáció (írásbeli és szóbeli),

        együttműködés, teljesítménymotiváció,

        képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű gyors reagálás

        Jogszabályoknak megfelelő pontos munkavégzés

        Kiváló szintű problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz, végzettséget, szakvégzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozattételi kötelezettség alá eső munkakör.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 795 8189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/1775/2017 , valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtési referens.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/202/1775/2017 , valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.