Bagaméri Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bagaméri Polgármesteri Hivatal
Igazgatási csoport

Titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.01.-2018.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 27.pont Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Bejövő és kimenő levelek iktatása, testületi anyagok kiküldése, jegyzőkönyvvezetés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Iktatással és a testületi üléssel kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezési az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogász vagy igazgatásszervező vagy közigazgatási menedzser végzettség,

        ECDL

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz.melléklete szerint. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a pályázat tartalmát és a pályázó személyes adatait megismerhetik. Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0652587401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bagaméri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4656/2017/Ált , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bagaméri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4656/2017/Ált, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Kossuth utca 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Bagaméri Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Bagamér Polgármester egyetértésével történik. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        bagamer.hu - 2017. november 21.

        Bagaméri Polgármesteri Hivatal hirdető táblája - 2017. november 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.