Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 77. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményességéről e-mailben küldünk értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.