Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Emberi zavarás biodiverzitásra gyakorolt hatásnak vizsgálata kisvízfolyások gerinctelen közösségeinek felhasználásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        (biológia, hidrobiológia, környezettudomány vagy hasonló mesterfokozat (MA/MSc)); • angol nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás; • felhasználó szintű számítógépes ismeretek (MS Office); • statisztikai ismeretek (R programcsomag ismerete előnyt jelent);

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű elemző és probléma-megoldó készség; - önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat tartalma: szakmai tevékenységének és eredményeinek ismertetését, szakmai tevékenységére vonatkozó elképzeléseit a fent megjelölt témakörben. Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat(ok) másolatait, nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai, publikációs listát, motivációs levelet (egy oldal terjedelemben). Nyilatkozatot a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 2 referenciaszemély neve

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP-959/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP-959/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az MTA ÖK főigazgatója a kutatóintézet vezetőivel konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítés kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okologia.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.