Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

közművelődési, sport és civil ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közművelődési, sport és civil ügyintézői feladatok a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Turisztikával és idegenforgalommal, külkapcsolatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó aláírt, kizárólag a 45/2012.(III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az igénylésről

        feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18813/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési, sport és civil ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18813/2017, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési, sport és civil ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség – az erkölcsi bizonyítvány kivételével. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.