Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Főigazgató-helyettesi Titkárság

múzeumi adattáros-irattáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közvetlen vezetővel együttműködve az irattár szakmai vezetésében való részvétel. Hosszabb távú terv kidolgozása a gyűjteményhez tartozó iratőrző egységek kialakítására. Az irattári gyűjtemények rendezése, segédletekkel való ellátása, iratok selejtezése és átvétele az egyes szervezeti egységektől. Kutatószolgálat, közreműködés az intézmény történetével kapcsolatos kutatásokban. A gyűjteményhez tartozó iratok digitalizálásához hosszú távú terv kidolgozása. Aktív közreműködés az intézmény iratkezelésében, hivatali munkájában és közművelődési tevékenységében. Az iratkezelési és levéltári kutatási területet érintő jogszabályok folyamatos követése és alkalmazása, szakmai célú programokon való részvétel. Esetenként az intézmény történetére vonatkozó források feltárása más közgyűjteményeknél.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem és/vagy levéltáros,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        2 év levéltárosi, segédlevéltárosi, irattárosi munkahelyi tapasztalat. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

        Megbíthatóség, empátia, monotóniatűrés, rendszerszemlélet, jó szervezési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz a bruttó fizetési igény megjelölésével. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-28/2017/25 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi adattáros-irattáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/383-28/2017/25, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi adattáros-irattáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2017. december 11.

        www.mng.hu - 2017. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.