Nyíregyházi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma

Idegennyelv-tanár (angol nyelv)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.01.03 - 2018.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tantárgyoktatása szakgimnáziumi osztályokban, valamint a pedagógiai munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol nyelv szakos tanári végzettség és szakképzettség,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/733-8043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388-52/NYIRSZC/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Idegennyelv-tanár (angol nyelv).         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388-52/NYIRSZC/2017., valamint a munkakör megnevezését: Idegennyelv-tanár (angol nyelv).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bankidonat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.