Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)
MTA BTK Történettudományi Intézet

adatbáziskezelő-tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A teljes munkaidős „adatbáziskezelő-tudományos segédmunkatárs” munka a MTA BTK-n folyó "Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage in the Former Socialist Countries" című H2020-as kutatásában. A kutatás 2016. február 1. és 2019. január 31. között zajlik. Célja az egykori szocialista országok kulturális ellenzékének örökségét kezelő gyűjtemények feltárása, kategorizálása és bemutatása, amelynek egyik fontos célja egy nemzetközi adatbázis létrehozása. Az átfogó vizsgálatot egy 12 intézményi partnerből álló nemzetközi konzorcium végzi, 16 országra terjed ki az egykori NDK-tól a balti államokon át Ukrajnáig. A Horizon2020 program által finanszírozott kutatást az MTA BTK koordinálja. A gyűjtemények bemutatását az egyes országokban zajló szemináriumok, filmfesztivál, mozgó kiállítás, internetes adatbázis és tananyag segíti. Az új munkatárs kutatásokat végez a magyarországi gyűjteményekkel kapcsolatban, adatokat kezel és rögzít angol és magyar nyelven az adatbázisban, részt vesz a projekt konferenciáinak szervezésében, rendszeresen kapcsolatot tart a résztvevőkkel, illetve őrzi ezek dokumentációját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, bölcsész és/vagy társadalomtudományi egyetemi végzettség,

        megkezdett bölcsészet vagy társadalomtudományi doktori tanulmányok

        magas szintű angol nyelvtudás

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magas szintű koordinációs képességek

        jó kommunikációs képesség

        nemzetközi együttműködésben szerzett tapasztalat

        önálló munkavégzésben szerzett tapasztalat

        kutatói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat

        nyelvtudást igazoló okirat

        szakmai életrajz

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a Kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/494-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adatbáziskezelő-tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKMUN/494-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: adatbáziskezelő-tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a titkarsag@btk.mta.hu, valamint a courage.jobs@btk.mta.hu e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyában jelöljék: „Tudományos smts - Courage H2020.”

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2017. december 13.

        www.btk.mta.hu - 2017. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.