Pécsi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola

portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7632 Pécs, Aidinger János út 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása, portás feladato kellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet,

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okményok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattall összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/72/441-012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Ált. Iskola 7632 Pécs, Aidinger János út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/3707/2017 , valamint a munkakör megnevezését: portás.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Színház tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/014/3707/2017, valamint a munkakör megnevezését: portás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.