Mogyoróssy János Városi Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Mogyoróssy János Városi Könyvtár Törökzugi fiókkönyvtára

könyvtáros asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Pósteleki utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

fiókkönyvtár önálló működtetése, olvasószolgálat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, és könyvtáros asszisztens vagy könyvtárkezelő,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        könyvtári olvasószolgálati munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3666362000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mogyoróssy János Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5700 Gyula, Városház utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Mogyoróssy János Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5700 Gyula, Városház utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5700 Gyula, Városház utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézményi honlap - 2017. december 22.

        Gyulai Polgármesteri Hivatal honlapja - 2017. december 22.

        Gyulai Hírlap honlapja - 2017. december 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mjvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.