Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
MTMT Osztály

MTMT központi adatbázis adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltaknak megfelelően az MTMT rendszer szolgáltatásainak biztosítása érdekében részvétel az MTMT központi adatbázis adminisztráció következő feladatainak ellátásában: ügyfélszolgálati tevékenység, adatok javítása, törzsadatok karbantartása, publikációs listák ellenőrzése és a fejlesztések tesztelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        vagy egyetemi szintű végzettség,

        idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),

        széles körű számítástechnikai ismeretek,

        adatbázisrendszerek ismerete,

        magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        MTMT adminisztrátori gyakorlat,

        sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        további idegen nyelvek ismerete,

        könyvtárosi végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,

        logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,

        az új iránti fogékonyság és együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 429/2017-IG , valamint a munkakör megnevezését: MTMT központi adatbázis adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 429/2017-IG, valamint a munkakör megnevezését: MTMT központi adatbázis adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2017. december 22.

        MTMT Portál - 2017. december 22.

        Katalist - 2017. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.