Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
Mátra Múzeum

kertész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kert szakmai felelősének iránymutatásai alapján összehangolja a kertész munkakörben dolgozó munkatársak napi munkáját, megtervezi szezonális bontásban a kertben elvégzendő feladatokat. Irányítja a szakmai feladatokat (ültetés, metszés, növénykarbantartás, kertöntözés, gyepkarbantartás) Az intézmény pénzügyi szabályzatának megfelelően megtervezi és végrehajtja a növény-, anyag- és eszközbeszerzéseket. Kapcsolatot tart a külső szolgáltatókkal és megtervezi a külső szolgáltatók által elvégzendő munkák ütemezését és lebonyolítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, kertészeti vagy mezőgazdasági terület,

        kertészeti, növénytermesztői munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

        jó fizikai állóképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, kertészeti vagy mezőgazdasági terület ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-37/505-530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 952/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kertész.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1088 Budapest, Baross utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 952/2017, valamint a munkakör megnevezését: kertész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.