Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei - Budapest
Tomory Lajos Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

múzeumpedagógiai és történész muzeológus feladatok ellátása, foglalkozások összeállítása, szervezése, részvétel a múzeum gyűjtő- és feldolgozó munkájában, kiállítások szervezésében, kiadványok készítésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történész, múzeumpedagógus vagy történelemtanár képesítés,

        múzeumi szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, múzeumpedagógiai és történelem szakos végzettség,

        múzeumpedagógiai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű együttműködési készség, kommunikációs hatékonyság, logikus érvelés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű alkotó fantázia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02477/2017 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei - Budapest címére történő megküldésével (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02477/2017, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.