Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Törökszentmiklós Kossuth 135.

Ellátandó feladatok:

Törökszentmiklós város és a közigazgatási környezetébe tartozó települések általános építéshatósági eljárásainak intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati építéshatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki, városgazdasági üzemmérnöki( településmérnök) szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási alap (szak) vizsga, építésügyi vizsga megléte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/590-420/213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68-2/2017-F-3 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68-2/2017-F-3, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. utca 135. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Törökszentmiklós Város Honlapja - 2017. december 20.

        Törökszentmiklósi Hirlap - 2017. december 12.

        T1TV Képújság - 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.torokszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.