Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)

PÁLYÁZATI REFERENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12–36 hónap (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• hazai és nemzetközi (kiemelten: EU-s) pályázati projektek benyújtás előtti asszisztenciája, közreműködés a költségvetés készítésében, • pályázatfigyelés, • adatszolgáltatások elvégzése, • projektdossziék gondozása, • kapcsolattartás a pályázatoknál közreműködő szervezetekkel, pályázati nyilvántartások naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        középfokú angol nyelvvizsga

        felhasználói szintű MS Office ismeretek, irodai alkalmazások

        magyar állampolgárság

        önálló cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        releváns szakmai tapasztalat

        pénzügyi-, számviteli végzettség

        felsőfokú angol nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség,

        pozitív, megbízható és lojális személyiség,

        problémamegoldó, tervezési, szervezési képesség,

        kiváló szintű önálló munkavégzés és team-munkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása)

        a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a Kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1453 Budapest, Pf. 33 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/5844-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: PÁLYÁZATI REFERENS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTABTKKP/5844-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: PÁLYÁZATI REFERENS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2017. december 14.

        www.btk.mta.hu - 2017. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.