Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Vagyongazdálkodási Központ, Vagyongazdálkodási Iroda

műszaki szolgáltató (gépjárművezető, 1 havi munkaidőkeretben)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a WV LT46 típusú, gépjárművezetőn kívül 18 fő szállítására alkalmas autóbusz, valamint Opel Vivaro, VW Jetta és Chevrolet Cruze személygépkocsik vezetése, - gépjármű okmányok, menetlevelek, elszámolások készítése, nyilvántartása, ehhez kapcsolódó jelentések, statisztikák összeállítása, elküldése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        legalább középfokú isklai végzettség,

        B és D kategóriájú járművezetői engedély,

        egészségügyi alkalmasság,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - BE és DE kategóriájú járművezetői engedély,

        - nemzetközi autóbuszvezetői engedély és tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz fényképpel.

        Végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló postai szelvény.

        Nyilatkozat a pályázati kiírásra jelentkező hozzájárulásáról, hogy a beadott anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az inétzmény hatályos SZMSZ-e szerint erre jogosult személyek, testületek megismerhetik, illetve, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a beadott dokumentumok visszaküldhetőek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 42/599-400 /2564-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/593-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató (gépjárművezető, 1 havi munkaidőkeretben).         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/593-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató (gépjárművezető, 1 havi munkaidőkeretben).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2017. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.