Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Fül - orr gégészeti összevont osztály

osztályvezető főorvos

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az osztály és járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi -, és szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fül orr gégészet szakvizsga,

        legalább 10 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        audiológiai szakképesítés,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        Német nyelvből alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

        tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz; - képesítést igazoló oklevelek másolata; - szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; - Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); - érvényes működési nyilvántartás másolata; - publikációs jegyzékek; - kamarai tagság igazolása;

        - nyilatkozat, amelybe hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/514-243 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IGAZG/621-1/2017. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IGAZG/621-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2017. december 29.

        ENKK honlapja - 2017. december 11.

        Kórház honlapja - 2017. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sopronigyogykozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.